Λογισμικό Χάος και υπερρεαλιστική δυαδικότητα

Software Chaos and surreal bytes